Specialister i job

 

Ressourceafklaring og udvikling

Specialister i Job er et 12 ugers afklaringsforløb, som har fokus på praktik og autismespecifik vejledning og støtte, der i kombination giver kandidaten de bedste forudsætninger for at komme succesfuldt i beskæftigelse.

Forløbet er målrettet ledige borgere, som har autisme eller lignende udfordringer og som er klar til at komme i praktik, men mangler særlig støtte og brobygning til arbejdsmarkedet.

Formålet med forløbet er at klæde kandidaten på, så kandidaten står stærkere i mødet med arbejdsmarkedet – og derved opnår en reel mulighed for at komme i job.

Forløbet tager i alt 12 uger delt ind i 3 moduler:

 1. Afklaring
 2. Work space
 3. Praktik

Der er plads til 15 pers. per hold.

Vil du vide mere?

Har du en borger, som ønsker et Specialister i Job forløb?

Som sagsbehandler kan du booke en gratis og uforpligtende visitation. Visitationen har til formål at give borgeren et indblik i forløbet og skabe et grundlag for, at alle parter kan vurdere, om forløbet matcher borgeren.

 

Hvad er et visitationsmøde?

Visitationssmødet er gratis og uforpligtende og har til formål at give borgeren et indblik i Specialister i Job forløbet og skabe et grundlag for, at alle parter kan vurdere om forløbet matcher borgeren. Visitationen varer ca. 1 time og indeholder følgende:

Indblik i et typisk forløb
Spørgsmål til borgeren (historik, uddannelse, interesser m.m.)
Rundvisning i lokaler
Efter mødet vurderer borgeren, sagsbehandleren og Specialisterne om og hvornår et forløb skal starte.

Hvad skal der ske?

Modul 1 – Afklaring

Forløbet starter med 4 ugers afklaring og jobsøgning hos Specialisterne, hvor vi 3 dage om ugen mødes og arbejder efter konkrete læringsmål fra uge til uge:

Uge 1

LEGO-workshop og kompetenceafklaring
”Jeg lander hos Specialisterne og får indsigt i min nye situation” .

Uge 2

Faglig retning og jobsøgningsstrategi
”Jeg finder min retning og opdager muligheder ift. praktik og job. Mit jobsøgningsmateriale finpudses og min jobsøgningsstrategi bliver lagt med fokus på praktik”

Uge 3

Samarbejdsøvelser og målretning
”Jeg får større forståelse for min diagnose og mig selv. Særligt, hvordan jeg bliver klar til at indgå på en arbejdsplads og hvilke kompetencer og styrker jeg kan bidrage med”

Uge 4

Fokus på etablering af praktik
”Jeg søger målrettet efter job og praktikker og jeg er klar til at indgå i et arbejdsfællesskab”

Modul 2 – Workspace

Herefter følger op til 4 ugers workspace og netværk, hvor kandidaten fortsat kan møde op hos os 3 dage om ugen. Vi hjælper med at finde en praktikplads og står til rådighed, når der opstår spørgsmål og tvivl om jobsøgningen.

Modul 3 – Praktik

Efter perioden med workspace og netværk er der et succeskriterie om, at kandidaten har fået en praktikplads. I praktikken afprøves de erhvervede strategier, og der vil være løbende kontakt til Specialisterne, så der hurtigt bliver taget hånd om eventuelle udfordringer.

Fleksjobafklaring


Som tilkøb til et Specialister i Job forløb, er det muligt at købe en Fleksjobafklaring på 13 uger i henhold til §118 (LAB). 

Afklaringen indeholder en ugentlig samtale, logbog over energiforbrug samt en endelig arbejdsevnevurdering. 

Fleksjobafklaringen er betinget af, at Specialisterne har etableret en praktik.

Krav til kandidaten

 • Er klar til at komme i praktik
 • Har en bevidsthed om jobretning og faginteresser
 • Er åben for at lære mere om sig selv og hvilke styrker og udfordringer der er i spil i forhold til diagnosen
 • Kan møde ind hos Specialisterne 3 dage om ugen: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-14.00
 • Er selvtransporterende

Opstartsdatoer

Grundet den nuværende COVID-19 situation, tages der forbehold for en eventuel ændring af opstartsdatoen.

Næste opstartsdato er:

D. 10. maj 2021 (uge 19) 

D. 9. august 2021 (uge 32) 

D. 25. oktober 2021 (uge 43)

Skulle der være lang tid til næste opstart, så er det muligt at tilkøbe et psykoedukativt forløb. Forløbet består af 10 samtaler a 1 times varighed, hvor der arbejdes med personlige og sociale strategier, som giver større selvforståelse samt bedre forståelse af omverdenen. Alt dette relateret til den kommende afklaring og praktik.

Et psykoedukativt forløb kan også foregå sideløbende med Specialister i Job-forløbet. Her er formålet at give borgeren personlige og sociale mestringsstrategier for bedre at kunne navigere og trives i praktikken. Du kan læse mere om vores psykoedukation her.

Målgruppebeskrivelse

Specialister i Job henvender sig til ledige borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller lignende udfordringer.

Lignende udfordringer er defineret som følgende:

 • Stress og depression
 • Skizofreni – hvis borgeren er i behandling
 • OCD (Obsessive Compulsive Disorder)
 • PTSD (Posttraumatic Stress Disorder)
 • Angst

Specialisterne modtager også borgere, der har flere diagnoser, hvilket ofte gør sig gældende for mennesker med ASF. Det kan fx vise sig i form af komorbiditeter som angst, depression, ADHD og ADD, OCD og stress. Vi modtager ligeledes borgere, der endnu ikke er diagnosticerede, men hvor der er mistanke om ASF eller lignende udfordringer (se ovenfor). Specialisterne modtager ikke borgere, der udelukkende er diagnosticerede med ADHD, da det ofte er forbundet med en del uro, hvilket vores målgruppe ikke tåler. Det samme gør sig gældende for borgere med misbrug og/eller kriminel adfærd.