Psykoedukation

Psykoedukation er et samtaleforløb der udbygger borgerens selvforståelse og giver
personlige og sociale strategier, så borgeren stå stærkere i praktik og job.

I samtaleforløbet lærer borgeren at forstå sig selv, sin diagnose og det sociale sammenspil med andre mennesker. Borgeren får strategier og værktøjer til at reducere stress og bliver dermed bedre i stand til at imødekomme forventninger fra praktik, job og omverden.

Psykoedukation er et personligt forløb bestående af 10 samtaler á 1 times varighed. Borgeren har 1 samtale om ugen på et fast tidspunkt i 10 uger.

“Jeg får i samtaleforløbet vendt mine tanker, så jeg får mere afstand til dem og nye perspektiver på det, jeg tænker som mine problemer. Jeg har fået håb for fremtiden, som jeg ikke havde for 1 år siden og jeg er kommet i bedre trivsel. Flere områder af mit liv føles mere overkommelige end tidligere. Jeg føler at jeg har mere lyst til at være social, herunder at tale med mennesker i supermarkedet, og jeg føler mig mere tryg i det. Jeg har desuden fået det fysisk bedre og tabt mig under forløbet. Det er det forløb jeg har været i, som har givet mest mening nogensinde.”

- Frederik, kandidat 2020

Forløbet kan, hvis det ønskes, afsluttes med en 1 sides rapport, der indeholder anvendte modeller og temaer samt borgerens egne ord om, hvad personen har fået ud af forløbet.

Har du en borger, som ønsker psykoedukation?

Som sagsbehandler kan du booke en gratis og uforpligtende visitation. Visitationen har til formål at give borgeren et indblik i forløbet og skabe et grundlag for, at alle parter kan vurdere, om forløbet matcher borgeren.

Vi er specialister i at hjælpe mennesker med autisme og lignende kvaliteter tættere på succesfuld
beskæftigelse. Med vores høje faglighed, og mange års erfaring inden for området, møder vi altid borgeren med en unik anerkendelse og forståelse.

Vi tilbyder to former for psykoedukation forløb: 

Fordelen ved fysisk fremmøde er, at borgeren kommer ud af sit hjem og får øvet f.eks. offentlig transport og færden i det offentlige rum. Derudover vil det for nogen være nemmere at opbygge tillid ved fysisk fremmøde, og borgeren har mulighed for at møde andre som er i forløb eller arbejder hos os. 

Fordelen ved et online forløb er, at borgeren uanset hvor personen bor, kan være i forløb. Derudover tillader det borgeren at sidde trygt i sine velkendte og forudsigelige ramme, hvorved der en markant minimering af sanseorienteret støj.

Målgruppebeskrivelse

Specialisternes psykoedukation henvender sig til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller lignende udfordringer og som typisk er over 25 år. Borgeren er typisk normalt til godt begavet, kan sprogligt indgå i en samtale og er i stand til at overholde mødeaftaler. Det er væsentligt at borgeren selv er motiveret til at blive klogere på sig selv og sin diagnose.

”Jeg har fået mange visuelle værktøjer i forløbet og jeg har fået inspiration til at videreudvikle mine strategier og min håndbog om selvsamme. Jeg har fået mere specifikke strategier til at afhjælpe sociale konflikter, som jeg kan sætte i spil i en social kontekst. Jeg har fået værktøjer til at kunne forstå andre bedre, samt bevidsthed om mit eget værdihierarki, så jeg bedre kan navigere og tage hensigtsmæssige beslutninger i mit liv. Jeg har ligeledes fået stressreducerende strategier og viden om, hvordan kroppen påvirker psyken.”

- Stella, kandidat 2020